INFOLINIA 531 777 377
0 szt
0.00 zł
Strona główna

Zwroty Produktów i Reklamacje

 

I. Zwrot towarów w terminie do 20 dni od daty zakupu

II. Reklamacja wynikająca z gwarancji producenta

III. Formularz reklamacyjny online

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Dla Państwa wygody i poczucia bezpieczeństwa w zakupach dajemy Państwu możliwość zwrotu towarów do 20 dni od daty wysłania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 20 dniach od dnia dostarczenia Państwu Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Adres zwrotów

Extramarket.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Boya-Żeleńskiego 25
35-105 Rzeszów


Aby łatwo uruchomić procedurę zwrotu prosimy o skorzystanie z

Formularza Odstąpienia od Umowy Online


Mogą Państwo również wypełnić i przesłać inny standardowy formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 20 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 20 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 20 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

II. Reklamacja wynikająca z gwarancji producenta

Zasady realizacji roszczeń wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta towaru określa jego karta gwarancyjna.
Celem przyspieszenia procesu reklamacji klient może samodzielnie zgłosić roszczenie bezpośrednio do producenta Towaru.

Jeżeli Klient zdecyduje się na obsługę procesu reklamacji z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sklepu, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy wypełnić formularz reklamacyjny online oraz, wraz z reklamowanym towarem, przesłać do nas następujące dokumenty:

Celem sprawnego i celowego prowadzenia postępowania reklamacyjnego na podstawie gwarancji wskazany jest uprzedni kontakt z:

  • z pracownikiem Sklepu w formie telefonicznej pod numerem: 531 777 377
  • z pracownikiem sklepu w formie e-mail na adres: kontakt@elektrosalon.pl
  • lub producentem towaru w sposób określony w karcie gwarancyjnej.

Reklamując zakupiony produkt korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji producenta towaru należy  pamiętać o kilku rzeczach:

  • Towar reklamowany dostarczany do naszego sklepu, na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, zwłaszcza jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe;
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu;
  • W przypadku braku opisu usterki, karty gwarancyjnej lub kopii dowodu zakupu, i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tego braku, Elektrosalon.pl nie realizuje reklamacji, a Towar odsyła się do klienta w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynie termin na usuniecie wykazywanych braków;
  • W przypadku istnienia wad objętych gwarancją i wykonania napraw w tym zakresie, towar zwracamy za pośrednictwem kuriera na nasz koszt, niezwłocznie po jego zwrocie przez producenta, lub zwraca go bezpośrednio producent po jego naprawie, nie później jednak niż w terminach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz umowy gwarancyjnej.


IV. Formularz reklamacyjny online